วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2562 04:30

แจ้งหยุดเรียนเพิ่มอีก 1 วัน

Written by
Rate this item
(1 Vote)

          อ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ 04252.033/ว309 โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองในเบื้องต้น ทำการหยุดเรียน 3 วัน นั้น บัดนี้ มีนักกีฬามาใช้บริการโรงเรียนรามราชพิทยาคมเป็นสถานที่พักเพิ่มอีก 1 วัน ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

          ดังนั้น เพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม โรงเรียนรามราชพิทยาคม จึงได้ประกาศหยุดเรียนเพิ่มอีก 1 วัน คือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โดยโรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนทุกคนมาเรียนตามปกติ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูได้จัดสอนชดเชยหรือมอบหมายงานให้กับนักเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว

แจ้งการปิดเรียนเพิ่มอีก 1 วัน

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งหยุดเรียน

Read 20959 times Last modified on วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2562 04:49