วันเสาร์, 28 กันยายน 2562 11:42

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

Written by
Rate this item
(4 votes)

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย

QR innovation

แบบสอบถามความคิดเห็น การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนรามราชพิทยาคม


รูปภาพสื่อการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย

 • thai_1
 • thai_10
 • thai_11
 • thai_2
 • thai_3
 • thai_4
 • thai_5
 • thai_6
 • thai_7
 • thai_8
 • thai_9

Simple Image Gallery Extended

รูปภาพสื่อการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 • sci__5

Simple Image Gallery Extended

รูปภาพสื่อการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 • sci__1
 • sci__2
 • sci__3
 • sci__4
 • sci__5
 • sci__6
 • sci__7

Simple Image Gallery Extended

รูปภาพสื่อการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

 • qa3_1
 • qa3_10
 • qa3_11
 • qa3_12
 • qa3_13
 • qa3_14
 • qa3_15
 • qa3_16
 • qa3_17
 • qa3_18
 • qa3_19
 • qa3_2
 • qa3_20
 • qa3_21
 • qa3_22
 • qa3_23
 • qa3_24
 • qa3_25
 • qa3_26
 • qa3_27
 • qa3_28
 • qa3_29
 • qa3_3
 • qa3_30
 • qa3_31
 • qa3_32
 • qa3_33
 • qa3_34
 • qa3_35
 • qa3_36
 • qa3_4
 • qa3_5
 • qa3_6
 • qa3_7
 • qa3_8

Simple Image Gallery Extended

รูปภาพสื่อการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา

 • 1_1
 • 1_2
 • 1_3
 • 1_4

Simple Image Gallery Extended

รูปภาพสื่อการสอนกลุ่มสาระศิลปะ

 • 1_1
 • 1_10
 • 1_11
 • 1_12
 • 1_13
 • 1_14
 • 1_15
 • 1_16
 • 1_17
 • 1_2
 • 1_3
 • 1_4
 • 1_5
 • 1_6
 • 1_7
 • 1_8
 • 1_9

Simple Image Gallery Extended

รูปภาพสื่อการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ

 • สื่อ_กลุ่มสาระการงานอาชีพ_๑๙๑๐๐๗_0001
 • สื่อ_กลุ่มสาระการงานอาชีพ_๑๙๑๐๐๗_0002
 • สื่อ_กลุ่มสาระการงานอาชีพ_๑๙๑๐๐๗_0004
 • สื่อ_กลุ่มสาระการงานอาชีพ_๑๙๑๐๐๗_0005
 • สื่อ_กลุ่มสาระการงานอาชีพ_๑๙๑๐๐๗_0006
 • สื่อ_กลุ่มสาระการงานอาชีพ_๑๙๑๐๐๗_0007

Simple Image Gallery Extended

รูปภาพสื่อการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 • thai_1
 • thai_10
 • thai_11
 • thai_2
 • thai_3
 • thai_4
 • thai_5
 • thai_6
 • thai_7
 • thai_8
 • thai_9

Simple Image Gallery Extended

 

Read 19195 times Last modified on วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562 08:27
ครูสันติ มารัตน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.