วันเสาร์, 28 กันยายน 2562 11:43

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

Written by
Rate this item
(6 votes)

3.5.1 แผนผังการปฏิบัติงาน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community: PLC)

3.5.2 เกณฑ์การประเมิน  การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC 

ภาพกิจกรรม การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC 

 • plc1_1
 • plc1_10
 • plc1_11
 • plc1_12
 • plc1_13
 • plc1_14
 • plc1_15
 • plc1_16
 • plc1_17
 • plc1_18
 • plc1_19
 • plc1_2
 • plc1_20
 • plc1_21
 • plc1_22
 • plc1_23
 • plc1_24
 • plc1_25
 • plc1_26
 • plc1_27
 • plc1_28
 • plc1_29
 • plc1_3
 • plc1_30
 • plc1_31
 • plc1_32
 • plc1_33
 • plc1_34
 • plc1_35
 • plc1_36
 • plc1_37
 • plc1_38
 • plc1_39
 • plc1_4
 • plc1_40
 • plc1_41
 • plc1_42
 • plc1_43
 • plc1_44
 • plc1_45
 • plc1_46
 • plc1_47
 • plc1_48
 • plc1_49
 • plc1_5
 • plc1_50
 • plc1_51
 • plc1_52
 • plc1_53
 • plc1_54
 • plc1_55
 • plc1_56
 • plc1_57
 • plc1_58
 • plc1_59
 • plc1_6
 • plc1_60
 • plc1_61
 • plc1_62
 • plc1_63
 • plc1_64
 • plc1_65
 • plc1_66
 • plc1_67
 • plc1_68
 • plc1_69
 • plc1_7
 • plc1_70
 • plc1_71
 • plc1_72
 • plc1_73
 • plc1_74
 • plc1_75
 • plc1_76
 • plc1_77
 • plc1_78
 • plc1_79
 • plc1_8
 • plc1_80
 • plc1_81
 • plc1_82
 • plc1_83
 • plc1_9

Simple Image Gallery Extended

Read 9293 times Last modified on วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562 15:24
ครูสันติ มารัตน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.