วันเสาร์, 28 กันยายน 2562 11:36

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Written by
Rate this item
(1 Vote)

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.1) ผังกระบวนการ

4.2) เครื่องมือวัดและประเมินความสามารถและทักษะ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้”

      4.2.1) ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 1

      4.2.2) ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 2

      4.2.3) ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3

      4.2.4) ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4

      4.2.5) ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 5

      4.2.6) ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 6

4.3) เกณฑ์การประเมิน

4.4) สรุปผล

4.5) ภาพกิจกรรม

Read 12555 times Last modified on วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2562 15:58
ครูสันติ มารัตน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.