วันเสาร์, 28 กันยายน 2562 11:35

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และแก้ปัญหา

Written by
Rate this item
(1 Vote)

1. ผังรูปแบบการประเมิน
2. เกณฑ์การวัด/เครื่องมือประกอบด้วย

- เกณฑ์การประเมิน

3. กราฟสรุปผล ม.1-6
4. สรุป

- สรุปผล ม.1-6

ภาพประกอบ

 • 1_1
 • 1_10
 • 1_100
 • 1_101
 • 1_102
 • 1_103
 • 1_104
 • 1_105
 • 1_106
 • 1_107
 • 1_108
 • 1_109
 • 1_11
 • 1_110
 • 1_111
 • 1_112
 • 1_113
 • 1_114
 • 1_115
 • 1_116
 • 1_117
 • 1_118
 • 1_119
 • 1_12
 • 1_120
 • 1_121
 • 1_122
 • 1_123
 • 1_124
 • 1_125
 • 1_126
 • 1_127
 • 1_128
 • 1_129
 • 1_13
 • 1_130
 • 1_131
 • 1_132
 • 1_133
 • 1_134
 • 1_135
 • 1_136
 • 1_137
 • 1_138
 • 1_139
 • 1_14
 • 1_140
 • 1_141
 • 1_142
 • 1_143
 • 1_144
 • 1_145
 • 1_146
 • 1_147
 • 1_148
 • 1_149
 • 1_15
 • 1_150
 • 1_151
 • 1_152
 • 1_153
 • 1_154
 • 1_155
 • 1_156
 • 1_157
 • 1_158
 • 1_159
 • 1_16
 • 1_160
 • 1_161
 • 1_162
 • 1_163
 • 1_164
 • 1_165
 • 1_166
 • 1_167
 • 1_168
 • 1_169
 • 1_17
 • 1_170
 • 1_171
 • 1_172
 • 1_173
 • 1_174
 • 1_175
 • 1_176
 • 1_177
 • 1_178
 • 1_179
 • 1_18
 • 1_180
 • 1_181
 • 1_182
 • 1_183
 • 1_184
 • 1_185
 • 1_186
 • 1_187
 • 1_188
 • 1_189
 • 1_19
 • 1_190
 • 1_191
 • 1_192
 • 1_193
 • 1_194
 • 1_195
 • 1_196
 • 1_197
 • 1_198
 • 1_199
 • 1_2
 • 1_20
 • 1_200
 • 1_201
 • 1_202
 • 1_203
 • 1_204
 • 1_205
 • 1_206
 • 1_207
 • 1_208
 • 1_209
 • 1_21
 • 1_210
 • 1_211
 • 1_212
 • 1_213
 • 1_214
 • 1_215
 • 1_216
 • 1_217
 • 1_218
 • 1_219
 • 1_22
 • 1_220
 • 1_221
 • 1_222
 • 1_223
 • 1_224
 • 1_225
 • 1_226
 • 1_227
 • 1_228
 • 1_229
 • 1_23
 • 1_230
 • 1_231
 • 1_232
 • 1_233
 • 1_234
 • 1_235
 • 1_236
 • 1_237
 • 1_238
 • 1_239
 • 1_24
 • 1_240
 • 1_241
 • 1_242
 • 1_243
 • 1_244
 • 1_245
 • 1_246
 • 1_247
 • 1_248
 • 1_249
 • 1_25
 • 1_250
 • 1_251
 • 1_252
 • 1_253
 • 1_254
 • 1_255
 • 1_256
 • 1_257
 • 1_258
 • 1_259
 • 1_26
 • 1_260
 • 1_27
 • 1_28
 • 1_29
 • 1_3
 • 1_30
 • 1_31
 • 1_32
 • 1_33
 • 1_34
 • 1_35
 • 1_36
 • 1_37
 • 1_38
 • 1_39
 • 1_4
 • 1_40
 • 1_41
 • 1_42
 • 1_43
 • 1_44
 • 1_45
 • 1_46
 • 1_47
 • 1_48
 • 1_49
 • 1_5
 • 1_50
 • 1_51
 • 1_52
 • 1_53
 • 1_54
 • 1_55
 • 1_56
 • 1_57
 • 1_58
 • 1_59
 • 1_6
 • 1_60
 • 1_61
 • 1_62
 • 1_63
 • 1_64
 • 1_65
 • 1_66
 • 1_67
 • 1_68
 • 1_69
 • 1_7
 • 1_70
 • 1_71
 • 1_72
 • 1_73
 • 1_74
 • 1_75
 • 1_76
 • 1_77
 • 1_78
 • 1_79
 • 1_8
 • 1_80
 • 1_81
 • 1_82
 • 1_83
 • 1_84
 • 1_85
 • 1_86
 • 1_87
 • 1_88
 • 1_89
 • 1_9
 • 1_90
 • 1_91
 • 1_92
 • 1_93
 • 1_94
 • 1_95
 • 1_96
 • 1_97
 • 1_98
 • 1_99

Simple Image Gallery Extended

Read 9761 times Last modified on วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2562 07:43
ครูสันติ มารัตน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.