6-6-7 มาตรการสำหรับการเปิดภาคเ…

6 มาตรการหลัก คือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำความสะอาด 6 มาตร...

Read more

น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 …

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม 2564  ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ...

Read more

ร้อยดวงใจ...สายใยจากใจรามพิทย์

ร้อยดวงใจ...สายใยจากใจรามพิทย์ "อยู่ก็รัก...ย้ายจากไปก็คิดถึง" ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ ดร.พ...

Read more

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ “สัปดา…

แบบทดสอบออนไลน์ “สัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์” จัดทำโดย โรงเรียนรามราชพิ...

Read more

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่อง…

ขอเชิญคณะครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวัน "สืบ นาคะเสถียร" เมื่อส...

Read more

แจ้งหยุดเรียนเพิ่มเติม

          เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เดินทางเข้ามาใน...

Read more

แจ้งหยุดเรียนเพิ่มเติม

          เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เดินทางเข้ามาใน...

Read more

แจ้งหยุดเรียนเพิ่มเติม

          เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวั...

Read more

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการ…

ดาวน์โหลด ตารางเรียนชั้น ม.1-6 คลิก...

Read more

มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม…

ดาวน์โหลดประกาศ ไฟล์ .pdf   เอกสารที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ต้องนำมาในวัน...

Read more

กักตัว 14 วันก่อนเปิดเทอม

ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ตามที่โรงเรียนได้ประกาศให้เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ ...

Read more

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ รายงาน…

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้...

Read more

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

หลังจากได้จัดการเรียนการสอนมา 1 ภาคการศึกษาแล้ว โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดการวัดผลและประเมินผลสอบปล...

Read more

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการ…

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร นักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ปกครองของน้อง ๆ ที่กำลังหาสถานศึ...

Read more

ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อ…

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ...

Read more

ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อ…

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ...

Read more

แจ้ง ปิด-เปิด ภาคเรียน

ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลปลา...

Read more

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

หลังจากได้จัดการเรียนการสอนมา 1 ภาคการศึกษาแล้ว โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดการวัดผลและประเมินผลสอบปล...

Read more

แจ้งการปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

          ด้วยมารดาของคุณครูวัฒนา เถาวัลย์ดี ตำแหน่งครู ได้ถึงแก่กรรม เมื่อ...

Read more

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563

หลังจากได้จัดการเรียนการสอนมาครึ่งภาคการศึกษาแล้ว โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดการวัดผลและประเมินผลสอบ...

Read more

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีกา…

โรงเรียนรามราชพิทยาคม รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผน...

Read more

รับสมัครธุรการโรงเรียน

          โรงเรียนรามราชพิทยาคม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อสรรหาอัตราจ...

Read more

ขอเลื่อนการรับวุฒิบัตรออกไปไม่…

ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับวุฒิบัตรการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวันที่...

Read more

ดูผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที…

นักเรียนสามารถดูผลการเรียนของภาคเรียนที่ 2/2562 ได้เลย https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security...

Read more

ระบบมอบตัวศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

          เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรี...

Read more

แจ้ง ปิด – เปิด ภาคเรียน

          ด้วย โรงเรียนรามราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ...

Read more

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียน...

Read more

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธี…

          ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ...

Read more

แจ้งการปิดเรียน

          ด้วยกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตสายน้ำโขง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั...

Read more

แจ้งการปิดเรียน

          ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้ดำเนินจัดโครงการศึกษาดูงานเชิงบูรณาก...

Read more

ตารางสอบธรรมศึกษา 2562

วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1) เวลา 08.30 - 11.30 น.  สอบวิชาเรียงควา...

Read more

แจ้งหยุดเรียนเพิ่มอีก 1 วัน

          อ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ 04252.033/ว309 โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้ประช...

Read more

แจ้งการปิดเรียน

          ตามที่ จังหวัดนครพนม ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็น...

Read more

กำหนดการไปทัศนศึกษา ม.3 และ ม…

          การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน รูปแบบการให้ความรู้ตามหลักสูตรภายในห้...

Read more

สอบธรรมศึกษา 2562

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษา รายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี รายชื่อผู้สมัครสอบธร...

Read more

ยินดีต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2/…

Back to School ยินดีต้อนรับเปิดเทอม 2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคมทุกคนะครับ ....ว...

Read more

แจ้ง ปิด – เปิด ภาคเรียน

ด้วย โรงเรียนรามราชพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  22 ได้ดำเ...

Read more

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

หลังจากได้จัดการเรียนการสอนมาจบภาคการศึกษาแล้ว โรงเรียนรามราชพิทยาคมจึงได้จัดการวัดผลและประเมินผลสอบ...

Read more

เชิญร่วมกิจกรรม "วันปล่อย…

เชิญร่วมกิจกรรม "วันปล่อยของ ครั้งที่ 1" ณ โรงเรียนรามราชพิทยาคม ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 ม...

Read more

เชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนรามราชพิทยาคม ในวันที่ 22 สิงหาคม 256...

Read more

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562

หลังจากได้จัดการเรียนการสอนมาครึ่งภาคการศึกษาแล้ว โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดการวัดผลและประเมินผลสอบ...

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนท...

Read more

แจ้ง ม.1 และ ม.4 ให้นำเอกสารมา

ขอแจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้นำเอกสาร 2 อย่างมาโรงเรียน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ดัง...

Read more

เลื่อนวันเปิดเทอม 1/2562 เป็น …

บทความที่เกี่ยวข้อง {loadmoduleid 195}

Read more

รับสมัครและมอบตัวนักเรียน ม.1 …

โรงเรียนรามราชพิทยาคม รับสมัครและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ระห...

Read more

ประชาสัมพันธ์กำหนดการปิด– เปิด…

โรงเรียนรามราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลปลายภาค...

Read more

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

โรงเรียนรามราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ...

Read more

เชิญร่วมงาน Open House

ขอเชิญร่วมงาน Open House 2019 "1 Person 1 Career"           โรงเรียนรามราช...

Read more

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษ…

โรงเรียนรามราชพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2562&...

Read more