เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษ…

          โรงเรียนรามราชพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ...

Read more

แจ้งการปิดเรียน

          ด้วยกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตสายน้ำโขง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั...

Read more

แจ้งการปิดเรียน

          ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้ดำเนินจัดโครงการศึกษาดูงานเชิงบูรณาก...

Read more

ตารางสอบธรรมศึกษา 2562

วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1) เวลา 08.30 - 11.30 น.  สอบวิชาเรียงควา...

Read more

แจ้งหยุดเรียนเพิ่มอีก 1 วัน

          อ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ 04252.033/ว309 โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้ประช...

Read more

แจ้งการปิดเรียน

          ตามที่ จังหวัดนครพนม ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็น...

Read more

กำหนดการไปทัศนศึกษา ม.3 และ ม…

          การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน รูปแบบการให้ความรู้ตามหลักสูตรภายในห้...

Read more

สอบธรรมศึกษา 2562

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษา รายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี รายชื่อผู้สมัครสอบธร...

Read more

ยินดีต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2/…

Back to School ยินดีต้อนรับเปิดเทอม 2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคมทุกคนะครับ ....ว...

Read more

แจ้ง ปิด – เปิด ภาคเรียน

ด้วย โรงเรียนรามราชพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  22 ได้ดำเ...

Read more

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

หลังจากได้จัดการเรียนการสอนมาจบภาคการศึกษาแล้ว โรงเรียนรามราชพิทยาคมจึงได้จัดการวัดผลและประเมินผลสอบ...

Read more

เชิญร่วมกิจกรรม "วันปล่อย…

เชิญร่วมกิจกรรม "วันปล่อยของ ครั้งที่ 1" ณ โรงเรียนรามราชพิทยาคม ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 ม...

Read more

เชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนรามราชพิทยาคม ในวันที่ 22 สิงหาคม 256...

Read more

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562

หลังจากได้จัดการเรียนการสอนมาครึ่งภาคการศึกษาแล้ว โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดการวัดผลและประเมินผลสอบ...

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนท...

Read more

แจ้ง ม.1 และ ม.4 ให้นำเอกสารมา

ขอแจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้นำเอกสาร 2 อย่างมาโรงเรียน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ดัง...

Read more

เลื่อนวันเปิดเทอม 1/2562 เป็น …

บทความที่เกี่ยวข้อง {loadmoduleid 195}

Read more

รับสมัครและมอบตัวนักเรียน ม.1 …

โรงเรียนรามราชพิทยาคม รับสมัครและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ระห...

Read more

ประชาสัมพันธ์กำหนดการปิด– เปิด…

โรงเรียนรามราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลปลายภาค...

Read more

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

โรงเรียนรามราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ...

Read more

เชิญร่วมงาน Open House

ขอเชิญร่วมงาน Open House 2019 "1 Person 1 Career"           โรงเรียนรามราช...

Read more

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษ…

โรงเรียนรามราชพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2562&...

Read more