วันเสาร์, 28 กันยายน 2562 11:40

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

Written by
Rate this item
(2 votes)

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

2.4.1.แผนผังการปฏิบติงานการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากร

2.4.2.เกณฑ์การประเมินการเข้าร่วมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

2.4.3.ผลการประเมินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

2.4.4.ภาพกิจกรรม การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

Strategy for teacher development

Read 10759 times Last modified on วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2562 02:21
ครูสันติ มารัตน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.