วันเสาร์, 01 ธันวาคม 2561 06:39

ชนะเลิศการประกวดโครงงานสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.4-6 ปีการศึกษา 2561

Written by
Rate this item
(0 votes)

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิราวดี  นนทะวงศ์ นางสาวดวงฤทัย  เสนาสี และนางสาวชยุดา  ภูชุม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ฝึกซ้อมโดย ครูสุภารัตน์  เดชทะสร และครูจริยา  เสนาจันทร์

นักเรียนคนเก่งอีกมากมาย

Read 5392 times Last modified on วันอาทิตย์, 17 พฤศจิกายน 2562 06:48
ครูสันติ มารัตน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.