วันเสาร์, 01 ธันวาคม 2561 06:27

ชนะเลิศการประกวดโครงงานแปรรูป ระดับ ม.4-6 ปีการศึกษา 2561

Written by
Rate this item
(0 votes)

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภาพร  ตองกระ  นางสาวนารีรัตน์  แก้วนิวงศ์ และ นางสาวทิวาพร  นิวงษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานแปรรูป ระดับ ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ฝึกซ้อมโดย ครูศศิธร  จ่าภา และครูสุภัทรา  ธนกัญญา

นักเรียนคนเก่งอีกมากมาย

Read 5814 times Last modified on วันอาทิตย์, 17 พฤศจิกายน 2562 06:33
ครูสันติ มารัตน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.