วันเสาร์, 01 ธันวาคม 2561 06:33

ชนะเลิศการประกวดโครงงานสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.1-3 ปีการศึกษา 2561

Written by
Rate this item
(0 votes)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงแพรวา  รอบสระน้อย  เด็กหญิงอาพิชรัตน์  เดชทะสร และเด็กหญิงธิดารัตน์  สืบศรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ฝึกซ้อมโดย ครูทิพวรรณ  ยางธิสาร และครูนฤมล  ไชยนาน

นักเรียนคนเก่งอีกมากมาย

Read 3604 times Last modified on วันอาทิตย์, 17 พฤศจิกายน 2562 06:39
ครูสันติ มารัตน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.