วันศุกร์, 26 มีนาคม 2564 13:52

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร นักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ปกครองของน้อง ๆ ที่กำลังหาสถานศึกษา เพื่อให้บุตรหลาน เข้าศึกษาต่อ ในระดับ ม.1 และ ม.4 สามารถดูรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยครับ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2564

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ-วิทย์
  • แผนการเรียนทั่วไป

รัะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • แผนงานช่าง
  • แผนวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาสูติบัตร (นักเรียน) 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน) 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน, บิดา-มารดา) 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • เอกสารทางการศึกษา (ปพ.1, ปพ.5)

 2

3

Read 12944 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 03 กุมภาพันธ์ 2565 07:25