วันศุกร์, 12 พฤศจิกายน 2564 10:53

ประกาศโรงเรียนรามราชพิทยาคม ฉบับที่ 3

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยกำหนดให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site นั้น ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและอำเภอท่าอุเทนมีแนวโน้มที่คลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้น แต่จำนวนนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคมที่ได้รับการฉีดวัคซีนยังไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ทั้งนี้ หากนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนดที่กำหนดแล้ว โรงเรียนจะดำเนินการเสนอขอเปิดเรียนในรูปแบบ On Stie ไปยังคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอท่าอุเทน โดยประเมินความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนรามราชพิทยาคมจึงกำหนดการเรียนการสอนของนักเรียน ดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าโรงเรียนจะได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนแบบ On site ใช้รูปแบบ ดังนี้

1.1 รูปแบบ On Hand โดยใช้ใบกิจกรรมแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
1.2 รูปแบบ On Line สำหรับห้องเรียนที่มีความพร้อม
1.3 รูปแบบ On Demand สำหรับนักเรียนที่ประกอบอาชีพช่วยผู้ปกครอง

2. ใช้ตารางเรียนรูปแบบออนไลน์ (On Line) ตามที่กลุ่มบริหารงานวิชาการออกให้
3. การจัดการเรียนการสอนตามประกาศนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมติของคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอท่าอุเทน หรือจังหวัดนครพนม โดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบทาง https://www.rpk.ac.th/ และ Facebook โรงเรียนรามราชพิทยาคม

ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองกำกับดูแลนักเรียนในความปกครองของท่านปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้โดยแคร่งครัด และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรามราชพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและโรงเรียนต่อไป

1

ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนรามราชพิทยาคม ฉบับที่ 3 (PDF)

Read 18148 times Last modified on วันศุกร์, 12 พฤศจิกายน 2564 11:48

17247736
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
26713
27458
75672
17089469
107126
507727
17247736

Your IP: 34.204.169.230
2024-03-05 15:03