วันอังคาร, 19 ตุลาคม 2564 15:04

6-6-7 มาตรการสำหรับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา

Written by
Rate this item
(1 Vote)

6 มาตรการหลัก

คือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำความสะอาด

Info210 covid19

6 มาตรการเสริม

คือ ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนไทยชนะ สำรวจความเสี่ยงของนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และกักกันตนเอง 14 วันนับจากการสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาด

Info211 covid19

7 มาตรการเข้ม สถานศึกษา (ไป-กลับ)

  1. ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop COVID Plus (TSC)+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID
  2. จัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble
  3. จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
  4. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาดคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ
  5. จัด School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อม
  6. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) กรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และรถสาธารณะ
  7. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาประกอบด้วย ผลการประเมิน Thai Save Thai (TST) ผลตรวจ ATK ภายใน 7 วัน ประวัติการรับวัคซีน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน
    ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

open school 01

 ดาวน์โหลดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32)

Read 22785 times Last modified on วันอังคาร, 19 ตุลาคม 2564 15:18

17245375
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
24352
27458
73311
17089469
104765
507727
17245375

Your IP: 34.204.169.230
2024-03-05 13:32