ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ (29)

Rate this item
(1 Vote)
โรงเรียนรามราชพิทยาคม รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แผนการเรียนทั่วไป แผนการเรียนกีฬา…
Rate this item
(0 votes)
          โรงเรียนรามราชพิทยาคม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อสรรหาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 ตำแหน่ง…
Rate this item
(0 votes)
ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับวุฒิบัตรการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 นั้น ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19…
Rate this item
(1 Vote)
นักเรียนสามารถดูผลการเรียนของภาคเรียนที่ 2/2562 ได้เลย https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx สำหรับนักเรียน ม.3 และ ม.6 ให้ติดต่อแก้ 0,…
Rate this item
(0 votes)
          เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19…
Rate this item
(0 votes)
          ด้วย โรงเรียนรามราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22…
Rate this item
(1 Vote)
ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่…
Rate this item
(0 votes)
          ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ…
วันพุธ, 15 มกราคม 2563 12:41

แจ้งการปิดเรียน

Written by
Rate this item
(0 votes)
          ด้วยกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตสายน้ำโขง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทนของสหวิทยาเขต…
วันพุธ, 04 ธันวาคม 2562 13:25

แจ้งการปิดเรียน

Written by
Rate this item
(0 votes)
          ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้ดำเนินจัดโครงการศึกษาดูงานเชิงบูรณาการที่โรงเรียน บ้านไร่นาดี และรับขวัญบุตรของนายรัฐพงค์ ลินทะละ…