ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ (21)

วันพุธ, 15 มกราคม 2563 12:41

แจ้งการปิดเรียน

Written by
Rate this item
(0 votes)
          ด้วยกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตสายน้ำโขง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทนของสหวิทยาเขต…
วันพุธ, 04 ธันวาคม 2562 13:25

แจ้งการปิดเรียน

Written by
Rate this item
(0 votes)
          ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้ดำเนินจัดโครงการศึกษาดูงานเชิงบูรณาการที่โรงเรียน บ้านไร่นาดี และรับขวัญบุตรของนายรัฐพงค์ ลินทะละ…
วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2562 09:27

ตารางสอบธรรมศึกษา 2562

Written by
Rate this item
(1 Vote)
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1)…
Rate this item
(1 Vote)
          อ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ 04252.033/ว309 โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองในเบื้องต้น…
Rate this item
(0 votes)
          การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน รูปแบบการให้ความรู้ตามหลักสูตรภายในห้องเรียน ไม่เพียงพอต่อการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน การจัดกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน จึงเป็นกระบวนการหนึ่ง…
วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2562 13:03

แจ้งการปิดเรียน

Written by
Rate this item
(0 votes)
          ตามที่ จังหวัดนครพนม ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพในการ จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ…
วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2562 12:16

สอบธรรมศึกษา 2562

Written by
Rate this item
(4 votes)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษา รายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี รายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นโท รายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นเอก
Rate this item
(0 votes)
Back to School ยินดีต้อนรับเปิดเทอม 2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคมทุกคนะครับ ....วันพรุ่งนี้เป็นวันแรกของการเปิดเทอม ดาวน์โหลดตารางเรียน…
Rate this item
(1 Vote)
ด้วย โรงเรียนรามราชพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  22 ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งกำหนดการปิด…
Rate this item
(0 votes)
หลังจากได้จัดการเรียนการสอนมาจบภาคการศึกษาแล้ว โรงเรียนรามราชพิทยาคมจึงได้จัดการวัดผลและประเมินผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 25-27 กันยายน 2562 โดยมีตารางสอบดังต่อไปนี้ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562…