วันอาทิตย์, 29 สิงหาคม 2564 10:38

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวัน "สืบ นาคะเสถียร" รับเกียรติบัตรทันที!!

Written by
Rate this item
(0 votes)

ขอเชิญคณะครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวัน "สืบ นาคะเสถียร" เมื่อสอบผ่านร้อยละ 80 หรือ ได้ 16 คะแนนขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทันทีที่อีเมลที่ลงทะเบียนทำแบบทดสอบ

 ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิก!!

QR Code test

สแกน ทำแบบทดสอบ

ตรวจสอบรายชื่อเกียรติบัตร จากทะเบียนเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

example Cert

cover form

Read 2248 times Last modified on วันอาทิตย์, 29 สิงหาคม 2564 10:48