วันพุธ, 04 ธันวาคม 2562 13:25

แจ้งการปิดเรียน

Written by
Rate this item
(0 votes)

          ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้ดำเนินจัดโครงการศึกษาดูงานเชิงบูรณาการที่โรงเรียน บ้านไร่นาดี และรับขวัญบุตรของนายรัฐพงค์ ลินทะละ ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยมีคณะครูเข้าร่วมจำนวน 26 คน

          ในการนี้ ทางโรงเรียนจึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ จึงขอประกาศปิดเรียน ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูประจำวิชาได้จัดสอนชดเชยหรือ มอบหมายงานให้กับนักเรียนระหว่างที่ปิดเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว โรงเรียนรามราชพิทยาคมจะเปิดทำ การเรียนการสอนตามปกติ

v321 2562

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือถึงผู้ปกครอง คลิก

Read 13093 times Last modified on วันพุธ, 04 ธันวาคม 2562 13:44