วันจันทร์, 15 พฤศจิกายน 2564 13:28

ข้อมูลการฉีดวัคซีน Pfizer ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

Written by
Rate this item
(0 votes)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนรามราชพิทยาคม เข้ารับวัคซีน Pfizer ณ โรงพยาบาลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รวมนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนทั้งหมด 209 คน คิดเป็นร้อยละ 65.72 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

76 2564

ดูภาพทั้งหมด

Read 1936 times Last modified on วันอังคาร, 16 พฤศจิกายน 2564 06:55