ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ (33)

Rate this item
(1 Vote)
ด้วย โรงเรียนรามราชพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  22 ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งกำหนดการปิด…
Rate this item
(0 votes)
หลังจากได้จัดการเรียนการสอนมาจบภาคการศึกษาแล้ว โรงเรียนรามราชพิทยาคมจึงได้จัดการวัดผลและประเมินผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 25-27 กันยายน 2562 โดยมีตารางสอบดังต่อไปนี้ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562…
Rate this item
(0 votes)
เชิญร่วมกิจกรรม "วันปล่อยของ ครั้งที่ 1" ณ โรงเรียนรามราชพิทยาคม ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน…
Rate this item
(1 Vote)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนรามราชพิทยาคม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยจะมีกิจกรรมสนุกสนานและให้ความรู้มากมาย…
Rate this item
(0 votes)
หลังจากได้จัดการเรียนการสอนมาครึ่งภาคการศึกษาแล้ว โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดการวัดผลและประเมินผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่…
Rate this item
(1 Vote)
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงนโยบายต่าง…
Rate this item
(2 votes)
ขอแจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้นำเอกสาร 2 อย่างมาโรงเรียน ในวันที่ 16 พฤษภาคม…
Rate this item
(0 votes)
โรงเรียนรามราชพิทยาคม รับสมัครและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-27…
Rate this item
(0 votes)
โรงเรียนรามราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอแจ้งกำหนดการปิด –…