วันพุธ, 29 มกราคม 2563 14:05

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

Written by
Rate this item
(1 Vote)

          โรงเรียนรามราชพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รับสมัคร 21-25 มีนาคม 2563 และรายงานตัว 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมดอกคันโซ่ โรงเรียนรามราชพิทยาคม ในเวลาราชการ

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนกีฬา

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • แผนการเรียนช่าง

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรอง จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรองในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Read 1806 times Last modified on วันพุธ, 29 มกราคม 2563 14:22