วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา  เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 หรือวันแ...

Read more

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ความหมาย คำว่า "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดื...

Read more

วันพยาบาลสากล

วันพยาบาลสากล (International Nurses Day) วันพยาบาลสากล เป็นวันที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (Inter...

Read more

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล คือ วันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่...

Read more

วันกาชาดสากล

วันกาชาดสากล 8 พฤษภาคม ของทุกปี คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศกำหนดให้ 8 พฤษภาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวั...

Read more

วันแรงงานแห่งชาติ

วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม วันแรงงานสากล ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ         &nb...

Read more

วันคุ้มครองโลก

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) 22 เมษายน ของทุกปี  ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้ทวีค...

Read more

วันสงกรานต์

สงกรานต์ คือ ประเพณีของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนาม และมนฑลยูนานของจี...

Read more