วิชาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ ว31282

ภาระงาน

ให้นักเรียนคิดหัวข้อที่จะทำเว็บไซต์ คนละ 1 หัวข้อ พร้อมเขียนรายละเอียดสารบัญ

เช่น หัวข้อ อาเซียน

 สารบัญ (คือ เนื้อหาที่ต้องมีในเว็บไซต์)

  1. ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
  2. สัตว์ประจำชาติอาเซียน
  3. สกุลเงินอาเซียน
  4. ชุดประจำชาติอาเซียน
  5. ภาษาอาเซียน
  6. ประวัติผู้จัดทำ