พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในก…

วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562 นางพรนภา เอกนิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม นำคณะครูเข้าร่วมพิธ...

Read more

ร่วมรำขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเม…

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 โรงเรียนรามราชพิทยาคมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช นำนักเรียนเข้าร่...

Read more

ร่วมฟ้อนรำพิธีเปิดงานนมัสการอง…

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 นางพรนภา เอกนิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูและนัก...

Read more

ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเ…

คณะครู​ บุคลากรโรงเรียนรามราชพิทยาคม​ขอขอบพระคุณท่านผอ.คมสิน​ ศรีมานะศักดิ์​ ผู้ทรงคุณวุฒิ​ มาประเมิ...

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6

โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาป...

Read more

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเชิงชุมรา…

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนรามราชพิทยาคม นำโดย นางพรนภา เอกนิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ...

Read more
ดูทั้งหมด...คลิก!!
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2561

ห้องเรียนออนไลน์

สิ่งที่อยากให้โรงเรียนพัฒนามากที่สุด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: